Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Inne
Region: podkarpackie
Miasto: Sanok (PK)
Data publikacji: 09-01-2019

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor

Miejsce pracy: Sanok

Ogłoszenie o naborze Nr 40602

Warunki pracy:

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Wyjazdy służbowe.

 

Zakres zadań:

·         - Obsługa programowa i sprzętowa lokalnego systemu informatycznego

·         - Administrowanie lokalną siecią informatyczną

·         - Wdrażanie i uruchamianie nowych wersji systemów i aplikacji informatycznych

·         - Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

·         specjalistyczne przeszkolenie dla administratorów teleinformatycznych

·         samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

·  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

·  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·  Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe przeszkolenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/inspektor_2252366.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.09

 

Źródło: https://www.praca.pl/inspektor_2252366.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.09, (09.01.2019)

 

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130