Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Koordynator ds. Ryzyk Bankowych

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
Branża: Bankowość
Region: podkarpackie
Miasto: Kolbuszowa (PK)
Data publikacji: 09-02-2018

Osoba zatrudniona na niniejszym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Monitorowanie i analizę poziomu ryzyka operacyjnego w Banku;
 • Przygotowanie zestawień i raportowanie wyników w zakresie ryzyk;
 • Bieżącą obsługę zgłaszanych incydentów w systemie zdarzeń ryzyka operacyjnego;
 • Koordynowanie procesu samooceny ryzyka operacyjnego w Banku;
 • Przeprowadzanie testów warunków skrajnych w obszarze ryzyk;
 • Wsparcie jednostek organizacyjnych Banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: statystyki/ ekonometrii/ matematyki/ finansów/ bankowości lub pokrewnych;
 • Znajomość rozpoznawania ryzyk bankowych (kredytowego, płynności, stopy procentowej, operacyjnego, adekwatności kapitałowej itp.) oraz tworzenie baz danych dla potrzeb analizy z zakresu ryzyk bankowych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości (w tym MSSF) oraz chęci jej poszerzania;
 • Umiejętności pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów;
 • Dobrej organizacji pracy i zaangażowania;
 • Dobrych wyników na studiach;
 • Samodzielnej, rzetelnej i dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętności pracy pod presją czasu w szybko zmieniających się warunkach;
 • Sprawnie posługującej się programami MS Office;
 • Pozytywnie nastawionej do pracy i życia.

 

Mile widziane:

• Doświadczenie na wskazanym bądź podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • Samodzielną pracę w renomowanej firmie z tradycjami;
 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę;
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Wieloskładnikowe wynagrodzenie (cześć stała + premia adekwatna do wyników pracy);
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenie wiedzy.

 

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: witold.kiwak@gmail.com 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130