Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Specjalista ds. Projektów i Funduszy Unijnych

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Branża: Administracja biurowa
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 08-09-2017

 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Projektów i Funduszy Unijnych 

  

Wymagania

 •  wykształcenie wyższe
 •  minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów EFS lub EFRR;
 •  skrupulatność, dokładność przy realizacji wyznaczonych zadań;
 •  komunikatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie w swoją pracę;
 •  znajomości procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS lub EFRR;
 •  znajomości aktualnych zasad i wytycznych dotyczących EFS lub EFRR;
 •  znajomość zasad konkurencyjności wydatków / PZP;
 •  znajomość systemów SL2014 i/lub LSI.
 •  Biegłe posługiwanie się oprogramowaniem MS-Office (PowerPoint, Excel, Word).

 

Do podstawowych zadań i obowiązków na niniejszym stanowisku będzie należało:

 • wdrażanie projektów finansowanych z EFS oraz EFRR;
 • prowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu
 • prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • przygotowywanie dokumentów do opracowania wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności;
 • planowanie zakresu rzeczowego projektu na poszczególne okresy rozliczeniowe zgodnie z Harmonogramem  płatności,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu
 • monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z zapisami projektu
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zapisów projektu, umowy oraz wytycznych w zakresie realizacji i monitorowania projektów współfinansowanych w ramach danych Programów Operacyjnych.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: sekretariat.r@wspia.eu

·         Rekrutacja trwa do 15 września 2017

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130