Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

 
 

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
 
 
Do 31 października br. istnieje możliwość składania aplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim
Trybunale Obrachunkowym.
 
 
Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:
· posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 
· posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone co najmniej cztery semestry studiów na
wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym:
audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne,
komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ;
 
· biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu
zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;
· brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.
 
Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br.. 
 
 
 Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż
znajduje się na stronie internetowej ETO.