Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Staż w instytucji UE

 

Jesteś ciekawy, jak wygląda praca w instytucjach UE? Zgłoś się na staż!

Dzięki stażom w instytucjach UE co roku ok. 1 200 młodych ludzi ma okazję doskonalić umiejętności zawodowe, rozwijać swoje predyspozycje oraz pogłębiać wiedzę o Unii. Staże dla młodych absolwentów uczelni wyższych organizuje większość instytucji UE, trwają one z reguły od trzech do pięciu miesięcy.

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostanie przypisany stażysta. Działy, które przyjmują stażystów, zajmują się między innymi prawem konkurencji, zasobami ludzkimi, polityką ochrony środowiska czy komunikacją społeczną.


 Nabór na staże prowadzą bezpośrednio poszczególne instytucje i agencje UE. Dostępne oferty można zobaczyć poniżej

 

Celem stypendiów im. Roberta Schumana dla absolwentów uczelni wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa ubiegającego się o członkostwo i którzy w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończone 18 lat. Kandydaci powinni bardzo dobrze znać jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej. Nie są przyjmowane zgłoszenia kandydatów, którzy wcześniej skorzystali z możliwości odbycia stażu lub wykonywania pracy za wynagrodzeniem przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie, w przypadku gdy koszty tego stażu lub pracy były pokrywane z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 200 euro 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października