Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Projekt "POWER do pracy- II edycja"

Projekt "POWER do pracy- II edycja"


Rekrutacja trwa do dnia 28.06.2018! 

 

Projekt skierowany jest do osób (w tym osoby niepełnosprawnych) w wieku do 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
  • są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC,
  • nie pracujących (nawet na umowę zlecenia, umowę o dzieło).

 

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • indywidualne doradztwo zawodowe (warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe),
  • szkolenia zawodowe wg potrzeb,
  • 6 miesięczne staże zawodowe – płatne 1280,26 zł brutto,
  • pośrednictwo pracy,
  • zapewniamy Zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa.

 

 

 

KONTAKT

 

17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia „CRAS”, ul. Hetmańska 4/2B, 35-045 Rzeszów, www.cras.org.pl