Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Projekt Młodzież ( dla) miasta Rzeszowa

We wrześniu rusza kolejna edycja projektu edukacyjno-kulturalnego, którego beneficjentami i uczestnikami będą uczniowie rzeszowskich szkół średnich.

 „Młodzież {dla} Miasta” jest cyklicznym projektem realizowanym przez Estradę Rzeszowską od 2013 roku, który w ramach działań Rzeszowskiego Inkubatora Kultury angażuje uczniów szkół średnich  z Rzeszowa i okolic. Uczestnicy projektu zaczynają działania od szkoleń, na które składają się m. in. warsztaty kompetencyjne prowadzone przez profesjonalnych animatorów kultury, by następnie pod okiem bardziej doświadczonych opiekunów zrealizować mikro-projekty według własnego pomysłu. Wsparciem projektu objęte zostaną wszelkie inicjatywy kulturalne realizowane na terenie miasta i na rzecz mieszkańców Rzeszowa, przy ciągłym wsparciu merytorycznym organizatora.

Celem projektu jest aktywizacja i rozwój podkarpackiej młodzieży, poprzez wyposażenie jej w odpowiednie narzędzia do samodzielnej realizacji ich pomysłów i inicjatyw w obszarze kultury. W zakresie działań projektowych uczniowie uczestniczący w projekcie poznają różne techniki  i możliwości z zakresu zarządzania projektem, kreatywnego myślenia, a także planowania i rozliczania założeń finansowych. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli szansę poznać specyfikę funkcjonowania instytucji kultury w praktyce poprzez szereg obserwacji jednostek w trakcie pracy,  a także seminariów zorganizowanych specjalnie dla nich.

Do projektu zaproszonych zostanie kilkanaście grup projektowych, reprezentujących różne szkoły średnie Rzeszowa, które zostaną objęte opieką mentorów czujnie obserwujących i koordynujących poczynania beneficjentów projektu. Mentorzy będą pełnić również funkcje pośrednika pomiędzy daną szkołą a organizatorem projektu – Estradą Rzeszowską, w celu pożądanej realizacji założeń projektowych, co stanowi gwarancję właściwej komunikacji i równocześnie stanowi źródło dodatkowej wiedzy i doświadczeń dla samych uczestników projektu.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Harmonogram Młodzieży (dla) Miasta:

wrzesień: rekrutacja uczniów i studentów

październik – listopad:  warsztaty kompetencyjne dla uczestników projektu

listopad – luty: wizyty w instytucjach kultury koncentrujące się na poznaniu funkcjonowania instytucji

listopad – luty: realizacja projektów przez uczniów

luty: podsumowanie projektu, ewaluacja, uroczysta gala i wręczenie nagród za realizację projektów.